Προκηρύξεις ΣΟΧ

Το γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες για την σωστή συγκέντρωση δικαιολογητικών και συμπλήρωση αιτήσεων σε προκηρύξεις ΣΟΧ (Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου) σε Δήμους Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content