Η εταιρεία DATAMAPS διαθέτει γεωχωρικά δεδομένα υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας καθώς πραγματοποιεί το προσωπικό της την συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση τους. Οι παραπάνω υπηρεσίες απαιτούν γνώση τεχνικών & εργαλείων Γεωπληροφορικής ώστε τα τελικά προϊόντα που θα προκύψουν να αξιοποιούνται για την λήψη αποφάσεων τόσο σε τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Γεωχωρικά δεδομένα

  1. Την Διάθεση Δεδομένων. Αυτή την στιγμή η εταιρεία διαθέτει ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα για περιορισμένο αριθμό Δήμων και νησιών τα οποία είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρήση (έντυπη ή ψηφιακή-web). Διαθέτει τις παρακάτω κατηγορίες συμπεριλαμβανομένου διαφόρων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων:
  • Σημειακά /όπως σημεία ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων – καταστημάτων, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα, σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τράπεζες, σχολεία.
  • Γραμμικά / όπως ακτογραμμή ισοϋψείς καμπύλες ενημερωμένο οδικό δίκτυο, με τις κατευθύνσεις, τον τύπο, και την αρίθμηση.
  • Πολυγωνικά / όπως οικοδομικά τετράγωνα.

kranidi

2.Την Επεξεργασία Δεδομένων η οποία πραγματοποιείτε με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

3. Την Συλλογή Γεωγραφικών Δεδομένων με την χρήση του GARMIN GPSMAP 62S (GPS) υψηλής ακρίβειας, συνοδευόμενη από αναλυτικές πληροφορίες. Κατ’ επέκταση την αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών με τη ψηφιοποίηση και παραγωγή χαρτογραφικών δεδομένων με τη χρήση αναλογικών χαρτών και των εμπλουτισμό με δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες για την χρήση υποβάθρου.

garmin

4. Την δημιουργία Γεωγραφικών Βάσων Δεδομένων.

5. Τις Στατιστικές αναλύσεις Δεδομένων.

map

Skip to content