Η εταιρεία DATAMAPS διαθέτει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την πραγματοποίηση ειδικών σεμιναρίων με σκοπό την εκμάθηση λογισμικών γεωπληροφορικής και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στον χώρο της ή σε χώρο που θα ορίσει ο πελάτης. Διδάσκονται και παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό για τα παρακάτω λογισμικά σε δοκιμαστική λειτουργία (evaluation)

  •  ArcGIS Desktop  της ESRI.
  • MapInfo Professional και MapXtreme της  Pitney Bowes Software.
  • Open Source GIS

 

Επιπλέον, με γνώμονα την διάδοση της Γεωγραφικής γνωσης διδάσκονται μαθήματα υπαίθριας Γεωγραφίας σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίουgeography2.

Skip to content