Η εταιρεία DataMaps ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 και διαθέτει εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό σε θέματα Γεωγραφίας & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

datamaps - logo Σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία αξιόπιστων συνεργασιών στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα καθώς και η διάδοση της γεωγραφικής γνώσης και επιστήμης. Η αναζήτηση, ο σχεδιασμός και η προσφορά ουσιαστικών λύσεων σε πρακτικά προβλήματα που έχουν εφαρμογή τόσο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών της Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής, όσο στην αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων και εγκυρότερη στήριξη & λήψη αποφάσεων αποτελούν τον ουσιαστικό κορμό δραστηριότητας της εταιρείας.

Skip to content