• Δημόσια, Ανοικτά Δεδομένα.Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Το geodata.gov.gr αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης προς όλους τους πολίτες της χώρας.

  • Υποδομή χωρικών πληροφοριών (INSPIRE). Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δημιουργεί την υποδομή INSPIRE, η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή την κοινοχρησία εναρμονισμένων χωρικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου. ΠΡΑΞΗ: Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE).

  • http://www.marathondata.gr: Η Marathon Data Systems δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π) ή Geographic Information Systems (G.I.S) πάνω από είκοσι χρόνια. Υπήρξε πρωτοπόρος στην εισαγωγή των GIS στον Ελλαδικό και Κυπριακό χώρο. Είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της ESRI (ArcGIS ArcInfo – ArcView – ArcGIS Server), για την Ελλάδα και την Κύπρο.

  • Marine Traffic. Μια καταπληκτική online εφαρμογή που εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις των πλοίων στις Ελληνικές θάλασσες αλλά και σε όλον τον κόσμο.

  • http://www.telenavis.com/. Η Telenavis A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π) ή Geographic Information Systems (G.I.S), με στόχο την παροχή καινοτόμων λύσεων, που θα προσδίδουν νέες λύσεις σε υφιστάμενα προβλήματα, με την χρήση δορυφορικού προσδιορισμού θέσης (GPS), την απομακρυσμένη ασύρματη μετάδοση δεδομένων (Τηλεματική) και τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο (WEB). Παράδειγμα: http://www.navigation.gr/

  • http://www.eetaa.gr/. Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1985 λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας, και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και του ιδρυτικού της νόμου. Ανήκει στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, διοικείται από ενδεκαμελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο και έχει μετόχους φορείς της Αυτοδιοίκησης, το Ελληνικό Δημόσιο και φορείς του Κοινωνικού τομέα.

  • Google Maps. Προβολή χαρτών και εύρεση τοπικών επιχειρήσεων στο web.

  • OpenStreetMap. Ο OpenStreetMap είναι δωρεάν, επεξεργάσιμος χάρτης ολόκληρου του κόσμου. Είναι κατασκευασμένο από ανθρώπους σαν κι εσάς.

  • Open Geospatial Consortium – OGC. Το Open Geospatial Consortium, Inc.® (OGC) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, διεθνής, εθελοντικός οργανισμός για την ανάπτυξη προτύπων για τη παροχή γεωχωρικών υπηρεσιών.

Skip to content