Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016: Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων.

Έρευνα και καταγραφή με την συμμετοχή δείγματος απογραφής και με την συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων κατόπιν ραντεβού. Η ανάθεση έγινε απο την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και η Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) 2016 στον Δήμο Ερμιονίδας πραγματοποιήθηκε με την συλλόγή στοιχείων για την δημιουργία τμήματος της εικόναςγεωργίας και της κτηνοτροφίας στον Δήμο Ερμιονίδας.

logoelstat

Skip to content